Gói 6 hũ hũ đủ vị

290.000

Gói bao gồm:

1 Yến chưng gừng.

1 Yến chưng đường phèn.

1 Yến chưng hạt chia.

1 Yến chưng tứ vị.

1 Yến chưng đường kiêng.

1 Yến chưng cỏ ngọt.

Mã: PVN85 Danh mục: