Gói 30 Hũ – Gói Mạnh Khoẻ

2.200.000

Gói bao gồm:

30 Yến chưng đông trùng hạ thảo

Kích thước gói hàng: 40x20x40

Khối lượng: 6kg

Danh mục: