https://www.yenthi.vn/

Gói 30 Hũ – Gói Mạnh Khoẻ

2.200.000

Quy cách đóng gói:

30 Yến chưng đông trùng hạ thảo

Kích thước gói hàng: 40 x 20 x 40

Khối lượng: 6 kg

Danh mục: