Gói 30 Hũ – Gói Đong Đầy

1.350.000

Gói bao gồm:

5 Yến chưng đường phèn.

5 Yến chưng không đường.

5 Yến chưng hạt chia.

5 Yến chưng tứ vị.

5 Yến chưng gừng.

5 Yến chưng cỏ ngọt.

Mã: PVN95 Danh mục: