Gói 30 Hũ – Gói Đoàn Viên

1.350.000

Gói bao gồm:

10 Yến chưng đường phèn.

10 Yến chưng tứ vị.

5 Yến chưng gừng.

5 Yến chưng hạt chia.

Mã: PVN94 Danh mục: