Gói 10 đủ vị – Gói 2 (30%)

480.000

Gói bao gồm:

3 Yến chưng đường phèn.

3 Yến chưng tứ vị.

2 Yến chưng gừng.

2 Yến chưng hạt chia.

Mã: PVN87 Danh mục: