Gói 10 đủ vị – Gói 1 (30%)

480.000

Gói bao gồm:

2 Yến chưng đường phèn.

2 Yến chưng hạt chia.

2 Yến chưng tứ vị.

2 Yến chưng gừng.

1 Yến chưng đường kiêng.

1 Yến chưng có ngọt.

Mã: PVN86 Danh mục: