__________Girl in a jacket__________

YẾN HŨ CHƯNG SẴN

820.0001.260.000
290.000470.000
280.000460.000
290.000480.000
290.000470.000
280.000460.000
280.000460.000

__________ Girl in a jacket__________

TỔ YẾN TINH CHẾ

Yến nguyên chất khai thác từ nhà yến Nha Trang – Khánh Hòa

2.050.0003.950.000
2.050.0004.000.000
1.850.0003.600.000
1.600.0003.100.000
1.600.0003.100.000
1.900.0003.700.000
2.150.0004.200.000

__________ Girl in a jacket __________

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN YẾN THỊ